Het weer nader verklaard.

Aardbeving De schaal van Richter (door het ANP Richterschaal genoemd) is een meetschaal waarop de waargenomen kracht van een aardbeving in een getal wordt uitgedrukt. De schaal is opgesteld door de Amerikaanse seismoloog Charles Francis Richter in 1935. Het is een logaritmische schaal van de sterkte van de trillingen, zoals die gemeten worden op het seismogram.


Berekening

De sterkte wordt berekend aan de hand van de maximale uitslag (amplitude) van de registratie van de horizontale component van de aardbeving. De sterkte wordt de magnitude genoemd, analoog aan het begrip uit de sterrenkunde om de helderheid van een ster aan te geven. Richter definieerde een aardbeving met magnitude 3 als een aardbeving die op een Wood-Anderson seismograaf een uitwijking van 1 mm opwekt op een epicentrale afstand van 100 km. De schaal is logaritmisch, wat betekent dat bij toename van 1 magnitude-eenheid de uitwijking op het seismogram tien keer zo groot is. Zo is een aardbeving die op 100 km afstand een uitwijking van 10 mm veroorzaakt een beving met magnitude 4. Op deze manier kon Richter verschillende aardbevingen met elkaar vergelijken. Er worden correcties toegepast om de invloed van de afstand tussen epicentrum en seismisch station in rekening te brengen. Met het toenemen van de afgelegde afstand verliezen de seismische golven door geometrische spreiding en absorptie een deel van hun trillingsamplitude.


Richter sterkte Effecten Frequentie
minder dan 2.0 Microbeving, onvoelbaar 8000 per dag
2.0 - 2.9 Onvoelbaar maar wel te meten 1000 per dag
3.0 - 3.9 Vaak voelbaar, maar veroorzaakt slechts zelden schade 49.000 per jaar
4.0 - 4.9 Voorwerpen in huis schudden, rammelende geluiden, grote schade is onwaarschijnlijk 6200 per jaar
5.0 - 5.9 Kan in kleine gebieden flinke schade aanrichten bij slecht gebouwde huizen.
Op zijn hoogst lichte schade aan stevige gebouwen.
800 per jaar
6.0 - 6.9 Schade aan gebouwen in een gebied tot 150 kilometer doorsnee 120 per jaar
7.0 - 7.9 Grote schade in grotere gebieden 18 per jaar
8.0 - 8.9 Uitgebreide verwoesting in een gebied tot honderden kilometers groot 1 per jaar
9.0 en groter   1 per 20 jaar

In 1935 stelden Charles Richter en Beno Gutenberg de
aardbevingsschaal op mbv. de Wood-Anderson torsie seismometer.Info aangeboden door Zwartewaterweer.nl